Φαρμακειο - Μιτζιθροπουλος Δ. Γεωργ. & Σια Εε.

Περιοχή : Βουλα