Φαρμακειο - Βασιλοπουλου Βεν.

Περιοχή : Περιστερι